Informatie

Goede liefdesrelaties zijn kostbaar.  Goede relaties en seksualiteit zijn de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven.

Photo by Tyler Nix

Het aspect seksualiteit en relaties neemt toe binnen de hulpverleningsvragen gezien het alsmaar groeiende aantal relatieproblematieken, echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, inclusief denken bij personen met een handicap waarbij recht op intimiteit en seksualiteit veel meer op de voorgrond komt, enz.

Relaties die stuk lopen of mensen die er niet in slagen gezonde intieme relaties aan te gaan met een medemens en daardoor vereenzamen of verbitterd geraken, plaatsen niet alleen een domper op het psychische en lichamelijke welzijn van de betrokkenen zelf en hun eventuele kinderen. Naast de belangrijke psychologische en emotionele gevolgen voor de personen en hun omgeving, is er ook een groot economisch rendementsverlies dat wereldwijd wordt geleden omwille van het feit dat mensen door liefdesproblemen of liefdesverdriet niet meer efficiënt kunnen werken en niet meer optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Zo bekleedt bijvoorbeeld België in Europa momenteel de derde plaats inzake het aantal echtscheidingen. (www.deredactie.be 06/01/2014).

Relatieproblemen en problemen rond seksualiteit zijn daar vaak (mede)oorzaak van. Relatietherapie en hulpverlening voor paren die lang met problemen worstelen en/of individuele therapie en seksuologische hulp zijn dan aangewezen.

Je voelt, denkt of doet bepaalde dingen en je zou liever hebben dat dit niet zo was. Of je zou bepaalde dingen juist willen denken, voelen of doen, maar het lukt je niet.

Tegen een muur

Natuurlijk moet je niet met elk probleem naar een professional. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met vervelende en pijnlijke moeilijkheden. Meestal vind je zelf wel een manier om ze op te lossen, of als dat niet lukt leer je er mee leven.

Maar af en toe loop je tegen een probleem aan dat blijft, wat je ook probeert. Het verdragen is geen optie meer. Je loopt tegen een muur op. In zo’n geval kan het helpen om een beroep te doen op

Gustav Vigeland

een professionele hulpverlener.  Bedrog, communicatie- of seksualiteitsproblemen, jaloezie, sleur, fysiek of verbaal geweld, teleurstellingen, pesten, cyberstalken, seksueel grensoverschrijdende gedrag … relatieproblemen kunnen als gevolg hebben dat je steeds moeilijker met elkaar communiceert en uit elkaar groeit. Mensen aarzelen soms om de stap naar relatietherapie/seksuologische hulpverlening te zetten, toch kan het je relatie redden.

Een goede en harmonieuze relatie is voor vele mensen een kostbaar goed en leidt tot meer geluk en tevredenheid in het leven. Niet iedereen heeft het geluk om een goede en stabiele relatie te hebben. Seks is een belangrijk onderdeel van zulk een relatie. Waar vriendschap, liefde, respect en genegenheid de basisingedriënten van een goede relatie zijn én onmisbaar, is een gezonde en bevredigende seksuele relatie het cement dat de relatie in stand houdt.

Meestal is die seks wel plezierig en bevredigend, maar voor een aantal mensen is dit niet altijd het geval. Voor hen is seks vervelend, pijnlijk of zelfs beangstigend of ze komen nooit aan gezonde seks toe. Dit omdat men geen partner heeft of omdat de relatie niet goed gaat of omdat men met mekaar niet durft uiten wat men prettig vindt. De meesten mensen zijn niet gewoon om over seks te praten, en daarom voelen sommige mensen met seksuele problemen zich eenzaam, onbegrepen of abnormaal. Een aantal mensen hebben daardoor zelfs moeite met het aangaan van relaties.

Vervreemding

Anderen die al een relatie hebben, kunnen door seksuele problemen van elkaar vervreemden. Vaak is het niet zo evident om bij dergelijke problemen met vrienden en kennissen hierover te praten.

Vele individuen en koppels zitten op een relationeel crisismoment, zoekende naar inzicht, ondersteuning en begeleiding, ook bij het nemen van de beslissing om samen verder te gaan of uit elkaar te gaan. Relatiebreuken komen alsmaar meer voor. Momenteel gaat één op drie huwelijken stuk, en doemdenkers voorspellen voor de toekomst één op twee huwelijken. Koppels die dolverliefd voor elkaar kozen, vinden hun relatie na korte of lange tijd niet meer bevredigend. Ze liepen vast of stevenden af op een relatiebreuk. De zoektocht naar echt liefde blijkt zeer moeilijk en vele mensen verliezen er nog vaak hun weg in. Een partner vinden en houden waarmee je gelukkig en tevreden kunt zijn, lijkt alsmaar een moeilijkere opgave. Velen streven naar een bevredigend relationeel leven, maar slagen er niet voldoende in.

Conflicten

Oorzaken kunnen liggen in relationele onverenigbaarheden maar ook seksuele moeilijkheden liggen dan aan de basis van de onoverbrugbaarheid. Heel vaak komen verhalen naar boven van strijd, van onmacht en macht in de relatie, van spanningen, niet de juiste partner gevonden hebben, onoverbrugbare tegenstellingen in opvattingen of handelswijzen, onvoldoende aandacht krijgen, wantrouwen, bedrog met een ander, niet meer met elkaar kunnen praten, de ander niet meer (seksueel) aantrekkelijk vinden, onvoldoende hulp in het huishouden of onhandig in het sociaal leven, te weinig aandacht en tijd voor elkaar, geen zin in seks, enz. Het gaat soms om heel kleine onhebbelijkheden, soms over heel grote, maar de irritaties stapelenVrouw Photo by Freepik zich op en worden onoverkomelijk. Binnen het koppel alleen geraakt men er niet meer uit. Men geeft elkaar de schuld en er kan niet meer openlijk over de problemen met elkaar gepraat worden zonder dat men begint te schelden, elkaar te wantrouwen of zich aan elkaar begint te ergeren. Men luistert niet meer naar elkaar en ziet alleen nog de negatieve dingen. Toch wil men nog in de relatie blijven investeren, op zijn minst toch één van beide partners.

Oorzaken voor de relationele of seksuele problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Het verhelderen en kaderen

Photo by Timo Stern

van deze achtergronden kan helpen dat de ene zich beter leert in te leven in de andere. De seksuologisch hulpverlener zegt niet wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is. Hij leert het koppel naar elkaar luisteren en helpt zoeken naar oplossingen, compromissen,enz. Vaak is het allemaal heel simpel, maar alleen geraak je daar als koppel niet uit omdat men in een impasse is geraakt. Een neutrale derde kan daar helpen om de knoop te ontwarren en via gepast advies en eventuele oefeningen een uitweg helpen zoeken.

Seksuologische hulpverlening kan juist datgene zijn wat je nodig hebt om je relatie weer op de rails te zetten. Op deze website geven we vrijblijvend advies inzake problemen rond seks en relaties.

Heel veel bijdragen zijn  zelf geschreven vanuit jarenlange ervaringen in een seksuologiepraktijk. Andere tips en adviezen rond allerlei vragen over seks & relaties zijn overgenomen van krantenredacties, vaktijdschriften, internetbronnen, enz. Voor copyrights en gebruik van de informatie verwijzen we graag door naar de oorspronkelijke bronnen die wanneer van toepassing altijd onder elke bijdrage vermeld worden. Overname van de artikelen is verboden, tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteurs en/of uitgever.

Deze website is een onafhankelijk privé-initiatief en is op geen enkele wijze verbonden aan een organisatie of onderwijsinstelling en wordt ook door geen enkele organisatie of onderwijsinstelling gefinancierd. Deze website is reclamevrij en hoeft ook niet benaderd te worden om reclame op te nemen.

De maker van deze informatieve website en zijn werkgevers (die niet juridisch met deze website verbonden zijn) zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik of voor schade aangericht door verkeerd gebruik. Er wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de informatie, maar die garantie kan niet altijd gewaarborgd worden. Gebruik van de informatie is altijd op eigen risico. Gebruik de info nooit voor persoonlijke medische doeleinden. Raadpleeg daarvoor een arts/specialist/deskundige.

Wenst u persoonlijke hulp voor problemen rond seks en relaties kan u altijd terecht in mijn privépraktijk in Hasselt Kiewit (Limburg België)

Ik sta altijd open voor suggesties, opmerkingen en verbeteringen bij deze website. Contacteer mij daarvoor liefst via e-mail.

Gerard Gielen

Pedagoog/Seksuoloog/Relatietherapeut